TAG DER OFFENEN TÜR „Gesellschaftliche Teilhabe von Vietnames*innen in Deutschland“

Hiermit laden wir Dich/Sie herzlich zur Veranstaltung „Gesellschaftliche Teilhabe von Vietnames*innen in Deutschland“ am 15. 09. 2021 ab 14.00 Uhr bei Reistrommel e.V., Coswiger Straße 5, 12681 Berlin ein.

An diesem Tag findet auch unser „Tag der offenen Tür“ statt.

Nach der Begrüßung wird eine Video-Präsentation in Form von Folien auf Deutsch mit einer Tonspur auf Vietnamesisch gezeigt. Das von der Reistrommel e.V. erstellte Video beinhaltet kurz und bündig Informationen zur Geschichte sowie Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die vietnamesische Erläuterungen zu den Folien der Präsentation könnten den Geschmack von Vietnamesen treffen, machen auf die bevorstehenden Bundestagswahlen aufmerksam und ermutigen zur Teilhabe an der Wahl. Im Anschluss wird diskutiert, wie wir das Interesse an der politischen Teilhabe bei Vietnamesen in Deutschland wecken können, ein Schritt zur Vermeidung einer migrantischen Parallelgesellschaft ohne politische Stimme.

Aufgrund der erneut steigenden Corona-Zahlen ist eine Teilnahme an der Veranstaltung zum Schutz Ihrer Gesundheit nur möglich, wenn Sie vollständig geimpft oder genesen sind bzw. einen Nachweis eines negativen Selbsttestes (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen können.

Über Deine/Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen!

Dein/ Euer Reistrommel-Team

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*THƯ MỜI ĐẾN DỰ NGÀY MỞ CỬA GIAO LƯU*

Lời mời trân trọng từ Hội Trống Cơm tới tất cả các quý vị và các bạn!

Chúng tôi hân hạnh kính mời và chào đón quý vị tới dự ngày mở cửa tham quan và giao lưu của chúng tôi với chủ đề „Hội nhập văn hóa & xã hội Đức“

Thời gian:  14 giờ, Thứ tư, 15/9/2021

Địa điểm: Coswiger Str. 5, tầng 4, 12681 Berlin.

Tại sự kiện này đặc biệt chúng tôi sẽ chiếu phim xoay quanh chủ đề lịch sử và xã hội Đức với những thông tin ngắn gọn, xúc tích, những hình ảnh có ghi chú tiếng Đức và thuyết minh tiếng Việt do Hội Trống Cơm tổng hợp. Với những lời bình bằng tiếng Việt rất phù hợp với tư duy của người Việt, chúng tôi muốn hướng tới động viên, thúc đẩy sự tham gia của mọi người vào công cuộc bầu cử quốc hội Đức sắp tới.

Ngoài ra còn có chương trình thảo luận, làm thế nào để đánh thức người Việt tham gia vào việc xây dựng chính sách công tại Đức. Đó là một bước tiến nhằm dỡ bỏ quan niệm của nhiều nhóm người có nguồn gốc nhập cư là: chỉ sống bên cạnh xã hội Đức mà không tham gia đóng góp tiếng nói.

Vì số lượng lây nhiễm Corona đang tăng trở lại và để bảo vệ sức khỏe của quý vị nên người tham gia phải là những người đã được tiêm chủng đủ hai liều, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính không quá 24 giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp các quý vị và các bạn!

Trân trọng

Hội Trống Cơm Berlin

Datum: 
Donnerstag, 19. August 2021 - 21:25