Horizont - Đường chân trời

Im Bezirk Lichtenberg, Berlin ist das Projekt Horizont ein Projekt zur ‘aufsuchenden’ Sozialberatung und  Unterstützung für Vietnamesen*innen in folgenden Gemeinschaftsunterkünften und in Kooperation mit:                                   

 • EAE Rhinstraße  125-127, 10315 Berlin
 • GU Hausvaterweg 21, 13057 Berlin
 • GU Wartenberger Straße 120, 13053 Berlin
 • GU Max-Brunnow-Straße 2-4, 10369 Berlin                                                               
 • GU Bornitzstraße 102, 10365 Berlin

Träger:

Reistrommel e.V. | Hội Trống Cơm
Coswiger Straße 5, 12681 Berlin
Ansprechpartnerin: Frau Wegener

Ziel:                                                                                                                    

 • Aufarbeitung des Einwanderungsweges
 • Reflexion der aktuellen Lebenssituation und Lebensplanung
 • Reduzierung vorhandener Abhängigkeiten innerhalb der eigenen Community
 • Aufbau eines selbstständigen und lösungsorientierten Handeln – eigenständige  Copingstrategien und Agency
 • Resilienz durch Wissen und Kompetenz
 • gesellschaftliche Teilhabe durch Integration und Förderung der eigenen Identität                                

Umsetzung:

 • muttersprachliche Unterstützung der Sozialdienste in den Gemeinschaftsunterkünften (z.B. sozialarbeiterische Begleitung, Sprachmittlung, interkulturelle Vermittlung)
 • Weiterbildungsveranstaltungen für Sozialarbeiter*innen der Gemeinschaftsunterkünfte zur Zielgruppe
 • Vor- und Nachbereitung der Niederkunft – Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten
 • Verweisberatung und Vermittlung von Informationen zu bestehenden Hilfesystemen, soziale Strukturen und Bildungsprogrammen
 • Unterstützende Beratung und Motivation zum deutschen Spracherwerb durch Sprachkurse
 • Unterstützende Beratung zu Wissens- und Kompetenzerwerb – in Elternschaft und gewaltfreie Erziehungskompetenzen, Familienbeziehungen und -kommunikation, Gesundheit, Arbeit etc.
 • Unterstützung bei Transition in Wohnung und deren Herausforderung
 • Aufklärung über Rechte und Pflichten

Das Beratungsangebot wird durch den Bezirk Lichtenberg gefördert und steht den Bewohner*innen in den oben genannten Unterkünften des Bezirkes offen. Wir beraten Sie individuell, vertraulich und kostenlos zu Themen: Leistung für Zugewanderte in Deutschland, Fragen im Zusammenhang mit Behörden, Recht, Gesundheit, Geburt, Elternschaft etc. oder vermitteln den Kontakt zu Fachstellen.

Sie können uns während der folgenden Beratungsstunden besuchen:      

Wochentag

Einrichtung

Zeit

Raum / Berater*innen

montags

Telefonische Beratung 

16:00 – 18:00 Uhr

Nguyễn Quang Huy

 

dienstags

 

GU Bornitzer Str. 102

 

  10:00 – 13:00 Uhr

 jeden 2. & 4. Di. im Monat -9:30 – 11:00 Uhr: Sprachmittlung in der Hebammenzeit

Hebammenraum/

Nguyễn Anh Thư

 

EAE Rhinstr. 125

11:00 – 14:00 Uhr

14:00 – 15:00 Uhr: Sprachmittlung in der Hebammenzeit

Zi.: 004  (Hebammenraum 501)

Nguyễn Thị Xuân Phúc

mittwochs

 

  

GU Max-Brunnow-Str. 2-4

10:00 – 13:00 Uhr

Gemeinschaftsraum/

Nguyễn Thị Xuân Phúc

 

GU Wartenberger Str. 120           

2. Juni 15:00 – 18:00 Uhr

Sprachmittlung in der Hebammenzeit

 

Nguyễn Thị Xuân Phúc

Telefonische Beratung

      15:00 – 17:00 Uhr     

Nguyễn Anh Thư 

donnerstags

GU Wartenberger Str. 120

15:30 – 18:00 Uhr

   ab 24.06.: 14:00 – 17:00 Uhr

 Nguyễn Quang Huy     

Telefonische Beratung

13:00 – 15:00 Uhr                       

Nguyễn Thị Xuân Phúc

freitags

GU Hausvaterweg 21

(Schließung der GU am 21. Juni 2021)

 14:00 – 17:00 Uhr

 28. Mai: Sprachmittlung in der Hebammenzeit

Frauenraum/

     Nguyễn Anh Thư

                                                                                                 

 

Berater*innen:

Nguyễn Thị Xuân Phúc / Tel.: +49 1575 0987 101

Nguyễn Quang Huy / Tel.: +49 1520 1019134

Nguyễn Anh Thư / Tel.: +49 1520 1019065               

E-Mail:                       horizont@reistrommel-ev.de


 

- Horizont (Đường chân trời)-

Dự án ‘Đường chân trời ’ là chương trình tư vấn xã hội bằng tiếng Việt cho người Việt sinh sống tại các trại tị nạn thuộc quận Lichtenberg-Berlin và cụ thể tại những địa chỉ sau:

• ở Rhinstraße 125-127, 10315 Berlin                                                                                   

• ở Hausvaterweg 21, 13057 Berlin

• ở Wartenberger Straße 120, 13053 Berlin

• ở Max-Brunnow-Straße 2-4, 10369 Berlin                                                              

• ở Bornitzstraße 102, 10365 Berlin

Tổ chức chương trình:

Reistrommel e.V. | Hội Trống Cơm
Coswiger Straße 5, 12681 Berlin
Phụ trách: Frau Wegener

Mục đích:

Nhằm giúp người Việt trong các lĩnh vực như  

• Giúp con đường nhập cư được thành công

• Khắc phục sự lệ thuộc vào các dịch vụ trong cộng đồng Việt

• Kích thích sự tự lập để giải quyết các vấn đề liên quan tới công sở

• Khắc phục khó khăn thông qua nâng cao kỹ năng và kiến thức hội nhập

• Kích thích sự hội nhập và sự tự chủ khi tham gia vào xã hội Đức

Nội dung thực hiện:

 • Hỗ trợ truyền tải thông tin thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ tại các trại (ví dụ: hỗ trợ các nhân viên xã

hội trong việc truyền đạt thông tin, làm giảm bớt rào cản văn hóa)

• Cung cấp các thông tin về tình hình người Việt cho các nhân viên xã hội

• Hỗ trợ các thủ tục trước và sau sinh – cũng như các thủ tục hành chính khác

• Tư vấn và cung cấp các thông tin về cấu trúc xã hội, hệ hống giúp đỡ và giáo dục của Đức

• Tư vấn và truyền động lực học tiếng Đức

• Tư vấn nâng cao kiến thức, kỹ năng – cụ thể như kỹ năng nuôi dạy trẻ không bạo lực, giao tiếp trong gia đình, tư vấn về sức khỏe, việc làm, v.v.

• Hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi sang nơi ở riêng và các thách thức liên quan

• Giải thích về quyền lợi cũng như nghĩa vụ công dân tại Đức

Chương trình tư vấn được tài trợ bởi quận Lichtenberg và dành cho người Việt ở các trung tâm lưu trú đã nêu trên địa bàn quận. Chúng tôi tư vấn riêng tư, bảo mật và miễn phí cho bạn về các chủ đề xã hội như: Quyền lợi người nhập cư tại Đức, các thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính công, pháp lý, sức khỏe, sinh đẻ, nuôi dạy con cái, v.v. hoặc kết nối bạn với các bộ phận chuyên ngành.

Bạn có thể đến với chúng tôi vào các khung giờ sau để được tư vấn:

Hàng tuần

Địa chỉ 

Thời gian

Phòng- /

Phụ trách tư vấn

Thứ 2

    Tư vấn qua điện thoại

16:00 – 18:00  giờ

Nguyễn Quang Huy

 

Thứ 3

 

Bornitzer Str. 102

 

10:00 – 13:00 giờ: Tư vấn xã hội

9:30 – 11:00 giờ mỗi tuần thứ 2 & thứ 4 hàng tháng - Phiên dịch cho nữ hộ sinh 

Phòng hộ sinh, tầng 2/

Nguyễn Anh Thư

 

Rhinstr. 125

11:00 – 14:00 giờ: Tư vấn xã hội

14:00 – 15:00 giờ: Phiên dịch cho nữ hộ sinh

Phòng 004 (P. 501)/

Nguyễn Thị Xuân Phúc

 

Thứ 4

 

Max-Brunnow-Str. 2-4

 

10:00 – 13:00  giờ: Tư vấn xã hội

Phòng sinh hoạt chung/

Nguyễn Thị Xuân Phúc

Wartenberger Str. 120

 02.06. / 15:00 – 17:00 giờ:

Phiên dịch cho nữ hộ sinh

Nguyễn Thị Xuân Phúc

Tư vấn qua điện thoại

15:00 – 17:00 giờ    

Nguyễn Anh Thư 

Thứ 5

Wartenberger Str. 120

15:30 – 18:00 giờ: Tư vấn xã hội

từ 24.06.: 14:00 – 17:00 giờ

 Nguyễn Quang Huy

Tư vấn qua điện thoại

13:00 – 15:00 giờ                       

Nguyễn Thị Xuân Phúc

 

Thứ 6

Hausvaterweg 21

(chỉ hoạt động đến 21.06. 2021)

10:00 – 13:00  giờ: Tư vấn xã hội

28.05.: Phiên dịch cho nữ hộ sinh

Phòng phụ nữ,

tầng trệt/

     Nguyễn Anh Thư

                                 

 

Phụ trách tư vấn:

Nguyễn Thị Xuân Phúc / Tel.: +49 1575 0987 101

Nguyễn Quang Huy / Tel.: +49 1520 1019134

Nguyễn Anh Thư / Tel.: +49 1520 1019065                                                                   

E-Mail:                       horizont@reistrommel-ev.de

 

Gefördert durch das Bezirksamt Lichtenberg:

Bündnispartner*innen | Alpha-Bündnis Berlin Lichtenberg