Horizont - Đường chân trời

Im Bezirk Lichtenberg, Berlin ist das Projekt Horizont ein Projekt zur ‘aufsuchenden’ Sozialberatung und  Unterstützung für Vietnamesen*innen in folgenden Gemeinschaftsunterkünften und in Kooperation mit:                                   

 • EAE Rhinstr. 127, 10315 Berlin                             
 • GU Konrad- Wolf- Str. 46 13055 Berlin
 • GU Gehrenseestr. 99 13053 Berlin
 • EAE Hausvaterweg 21, 13057 Berlin
 • GU Wartenberger Straße 120, 13053 Berlin
 • GU Max-Brunnow-Straße 2-4, 10369 Berlin
 • GU Bornitzstraße 102, 10365 Berlin

Träger:

Reistrommel e.V. | Hội Trống Cơm
Coswiger Straße 5, 12681 Berlin
Ansprechpartnerin: Frau Wegener

Ziel:                                                                                                                    

 • Aufarbeitung des Einwanderungsweges
 • Reflexion der aktuellen Lebenssituation und Lebensplanung
 • Reduzierung vorhandener Abhängigkeiten innerhalb der eigenen Community
 • Aufbau eines selbstständigen und lösungsorientierten Handeln – eigenständige  Copingstrategien und Agency
 • Resilienz durch Wissen und Kompetenz
 • gesellschaftliche Teilhabe durch Integration und Förderung der eigenen Identität                                

Umsetzung:

 • muttersprachliche Unterstützung der Sozialdienste in den Gemeinschaftsunterkünften (z.B. sozialarbeiterische Begleitung, Sprachmittlung, interkulturelle Vermittlung)
 • Weiterbildungsveranstaltungen für Sozialarbeiter*innen der Gemeinschaftsunterkünfte zur Zielgruppe
 • Vor- und Nachbereitung der Niederkunft – Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten
 • Verweisberatung und Vermittlung von Informationen zu bestehenden Hilfesystemen, soziale Strukturen und Bildungsprogrammen
 • Unterstützende Beratung und Motivation zum deutschen Spracherwerb durch Sprachkurse
 • Unterstützende Beratung zu Wissens- und Kompetenzerwerb – in Elternschaft und gewaltfreie Erziehungskompetenzen, Familienbeziehungen und -kommunikation, Gesundheit, Arbeit etc.
 • Unterstützung bei Transition in Wohnung und deren Herausforderung
 • Aufklärung über Rechte und Pflichten

Das Beratungsangebot wird durch den Bezirk Lichtenberg gefördert und steht den Bewohner*innen in den oben genannten Unterkünften des Bezirkes offen. Wir beraten Sie individuell, vertraulich und kostenlos zu Themen: Leistung für Zugewanderte in Deutschland, Fragen im Zusammenhang mit Behörden, Recht, Gesundheit, Geburt, Elternschaft etc. oder vermitteln den Kontakt zu Fachstellen.

Sie können uns während der folgenden Beratungsstunden besuchen:      

 

Wochentag

 

Zeit

Einrichtung

Raum/Berater

Montag

10:00 -13:00 Uhr

Bornitzstraße 102

10365 Berlin

Erdgeschoß

Anh Tuan Tran

 

 

 

 

Dienstag

09:00-16:00 Uhr

Telefonische Beratung und

Vorort Beratung nach Absprache

Anh Tuan Tran

 

 

 

 

Mittwoch

11:00 -14:00 Uhr

Max-Brunnow-Straße 2-4

10369 Berlin

Erdgeschoß

Anh Tuan Tran

 

 

 

 

Donnerstag

10:00 -13:00 Uhr

Wartenberger Str. 120

13053 Berlin

Konferenzraum

Anh Tuan Tran

 

 

 

 

Freitag

11:00 -16:00 Uhr

Telefonische Beratung und

Vorort Beratung nach Absprache

Anh Tuan Tran

Übersetzung mit Hebamme nach Absprache

Berater*innen:          Anh Tuan Tran;  Tel: 0157 304 777 27

E-Mail:                         horizont@reistrommel-ev.de


 

- Horizont (Đường chân trời)-

Dự án ‘Đường chân trời ’ là chương trình tư vấn xã hội bằng tiếng Việt cho người Việt sinh sống tại các trại tị nạn thuộc quận Lichtenberg-Berlin và cụ thể tại những địa chỉ sau:

 • ở EAE Rhinstr. 127, 10315 Berlin
 • ở GU Konrad- Wolf- Str. 46 13055 Berlin
 • ở GU Gehrenseestr. 99 13053 Berlin
 • ở EAE Hausvaterweg 21, 13057 Berlin
 • ở GU Wartenberger Straße 120, 13053 Berlin
 • ở GU Max-Brunnow-Straße 2-4, 10369 Berlin
 • ở GU Bornitzstraße 102, 10365 Berlin

Tổ chức chương trình:

Reistrommel e.V. | Hội Trống Cơm
Coswiger Straße 5, 12681 Berlin
Phụ trách: Frau Wegener

Mục đích:

Nhằm giúp người Việt trong các lĩnh vực như  

• Giúp con đường nhập cư được thành công

• Khắc phục sự lệ thuộc vào các dịch vụ trong cộng đồng Việt

• Kích thích sự tự lập để giải quyết các vấn đề liên quan tới công sở

• Khắc phục khó khăn thông qua nâng cao kỹ năng và kiến thức hội nhập

• Kích thích sự hội nhập và sự tự chủ khi tham gia vào xã hội Đức

Nội dung thực hiện:

 • Hỗ trợ truyền tải thông tin thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ tại các trại (ví dụ: hỗ trợ các nhân viên xã

hội trong việc truyền đạt thông tin, làm giảm bớt rào cản văn hóa)

• Cung cấp các thông tin về tình hình người Việt cho các nhân viên xã hội

• Hỗ trợ các thủ tục trước và sau sinh – cũng như các thủ tục hành chính khác

• Tư vấn và cung cấp các thông tin về cấu trúc xã hội, hệ hống giúp đỡ và giáo dục của Đức

• Tư vấn và truyền động lực học tiếng Đức

• Tư vấn nâng cao kiến thức, kỹ năng – cụ thể như kỹ năng nuôi dạy trẻ không bạo lực, giao tiếp trong gia đình, tư vấn về sức khỏe, việc làm, v.v.

• Hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi sang nơi ở riêng và các thách thức liên quan

• Giải thích về quyền lợi cũng như nghĩa vụ công dân tại Đức

Chương trình tư vấn được tài trợ bởi quận Lichtenberg và dành cho người Việt ở các trung tâm lưu trú đã nêu trên địa bàn quận. Chúng tôi tư vấn riêng tư, bảo mật và miễn phí cho bạn về các chủ đề xã hội như: Quyền lợi người nhập cư tại Đức, các thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính công, pháp lý, sức khỏe, sinh đẻ, nuôi dạy con cái, v.v. hoặc kết nối bạn với các bộ phận chuyên ngành.

Bạn có thể đến với chúng tôi vào các khung giờ sau để được tư vấn:

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Phụ trách tư vấn

 

Thứ 2

10:00 -13:00 giờ

Bornitzstraße 102

10365 Berlin

EG / A.Tuan Tran

 

 

 

 

Thứ 3

09:00-16:00 giờ

Tư vấn qua điện thoại

Và tại các trại theo lịch hẹn

Anh Tuan Tran

 

 

 

 

Thứ 4

11:00-14:00  giờ

Max-Brunnow-Straße 2-4

10369 Berlin

EG / A. Tuan Tran

 

 

 

 

Thứ 5

10:00 -13:00 giờ

Wartenberger Str. 120

13053 Berlin

Konferenzraum

Anh Tuan Tran

 

 

 

 

Thứ 6

11:00-16:00 giờ

Tư vấn qua điện thoại

Và tại các trại theo lịch hẹn

 

Anh Tuan Tran

Phiên dịch cho bà đỡ/ Bà Mụ theo lịch hẹn.

Phụ trách tư vấn:      Anh Tuan Tran;  Tel: 0157 304 777 27                                 

E-Mail:                         horizont@reistrommel-ev.de

 

Gefördert durch das Bezirksamt Lichtenberg:

Bündnispartner*innen | Alpha-Bündnis Berlin Lichtenberg