Horizont - Đường chân trời

Im Bezirk Lichtenberg, Berlin ist das Projekt Horizont ein Projekt zur ‘aufsuchenden’ Sozialberatung und  Unterstützung für Vietnamesen*innen in folgenden Gemeinschaftsunterkünften und in Kooperation mit:                                   

 • EAE Rhinstraße  125-127, 10315 Berlin
 • GU Hausvaterweg 21, 13057 Berlin
 • GU Wartenberger Straße 120, 13053 Berlin
 • GU Max-Brunnow-Straße 2-4, 10369 Berlin                                                               
 • GU Bornitzstraße 102, 10365 Berlin

Träger:

Reistrommel e.V. | Hội Trống Cơm
Coswiger Straße 5, 12681 Berlin
Ansprechpartnerin: Frau Wegener

Ziel:                                                                                                                    

 • Aufarbeitung des Einwanderungsweges
 • Reflexion der aktuellen Lebenssituation und Lebensplanung
 • Reduzierung vorhandener Abhängigkeiten innerhalb der eigenen Community
 • Aufbau eines selbstständigen und lösungsorientierten Handeln – eigenständige  Copingstrategien und Agency
 • Resilienz durch Wissen und Kompetenz
 • gesellschaftliche Teilhabe durch Integration und Förderung der eigenen Identität                                

Umsetzung:

 • muttersprachliche Unterstützung der Sozialdienste in den Gemeinschaftsunterkünften (z.B. sozialarbeiterische Begleitung, Sprachmittlung, interkulturelle Vermittlung)
 • Weiterbildungsveranstaltungen für Sozialarbeiter*innen der Gemeinschaftsunterkünfte zur Zielgruppe
 • Vor- und Nachbereitung der Niederkunft – Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten
 • Verweisberatung und Vermittlung von Informationen zu bestehenden Hilfesystemen, soziale Strukturen und Bildungsprogrammen
 • Unterstützende Beratung und Motivation zum deutschen Spracherwerb durch Sprachkurse
 • Unterstützende Beratung zu Wissens- und Kompetenzerwerb – in Elternschaft und gewaltfreie Erziehungskompetenzen, Familienbeziehungen und -kommunikation, Gesundheit, Arbeit etc.
 • Unterstützung bei Transition in Wohnung und deren Herausforderung
 • Aufklärung über Rechte und Pflichten

Das Beratungsangebot wird durch den Bezirk Lichtenberg gefördert und steht den Bewohner*innen in den oben genannten Unterkünften des Bezirkes offen. Wir beraten Sie individuell, vertraulich und kostenlos zu Themen: Leistung für Zugewanderte in Deutschland, Fragen im Zusammenhang mit Behörden, Recht, Gesundheit, Geburt, Elternschaft etc. oder vermitteln den Kontakt zu Fachstellen.

Sie können uns während der folgenden Beratungsstunden besuchen:      

Wochentag

Einrichtung

Zeit

Raum / Berater:in

 

Dienstags

 

GU Bornitzer Str. 102

 

  10:00 – 15:00 Uhr

 

                        

Sprachmittlung in der Hebammenzeit: 9:30 – 11:30 Uhr 

2. Etg.

Phan Huy Thảo

 

Hebammenraum

Nguyễn Thị Xuân Phúc

 

EAE Rhinstr. 125

10:00 – 15:00 Uhr

 

Sprachmittlung in der Hebammenzeit: 12:00-14:00 Uhr

Zi.: 524 

 

Hebammenraum 501

Nguyễn Anh Thư

 

GU Max-Brunnow-Str. 2-4

Sprachmittlung in der Hebammenzeit 2x/Monat nach Absprache: 15:00 – 17:00 Uhr

 

Nguyễn Anh Thư

Mittwochs

 

  

 

GU Max-Brunnow-Str. 2-4

 

11:00 – 16:00 Uhr

 

Beratungsraum/

Nguyễn Anh Thư

 

GU Wartenberger Str. 120           

Sprachmittlung in der Hebammenzeit: 1x/Monat nach Absprache: 15:00 – 17:00 Uhr

 

Nguyễn Thị Xuân Phúc

Donnerstags

GU Wartenberger Str. 120

11:00 – 14:00 Uhr

  

Nguyễn Thị Xuân Phúc

Berater*innen:

Nguyễn Thị Xuân Phúc / Tel.: +49 1575 0987 101

Nguyễn Anh Thư / Tel.: +49 1520 1019065            

Phan, Huy Thao  

E-Mail:                       horizont@reistrommel-ev.de


 

- Horizont (Đường chân trời)-

Dự án ‘Đường chân trời ’ là chương trình tư vấn xã hội bằng tiếng Việt cho người Việt sinh sống tại các trại tị nạn thuộc quận Lichtenberg-Berlin và cụ thể tại những địa chỉ sau:

• ở Rhinstraße 125-127, 10315 Berlin                                                                                   

• ở Hausvaterweg 21, 13057 Berlin

• ở Wartenberger Straße 120, 13053 Berlin

• ở Max-Brunnow-Straße 2-4, 10369 Berlin                                                              

• ở Bornitzstraße 102, 10365 Berlin

Tổ chức chương trình:

Reistrommel e.V. | Hội Trống Cơm
Coswiger Straße 5, 12681 Berlin
Phụ trách: Frau Wegener

Mục đích:

Nhằm giúp người Việt trong các lĩnh vực như  

• Giúp con đường nhập cư được thành công

• Khắc phục sự lệ thuộc vào các dịch vụ trong cộng đồng Việt

• Kích thích sự tự lập để giải quyết các vấn đề liên quan tới công sở

• Khắc phục khó khăn thông qua nâng cao kỹ năng và kiến thức hội nhập

• Kích thích sự hội nhập và sự tự chủ khi tham gia vào xã hội Đức

Nội dung thực hiện:

 • Hỗ trợ truyền tải thông tin thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ tại các trại (ví dụ: hỗ trợ các nhân viên xã

hội trong việc truyền đạt thông tin, làm giảm bớt rào cản văn hóa)

• Cung cấp các thông tin về tình hình người Việt cho các nhân viên xã hội

• Hỗ trợ các thủ tục trước và sau sinh – cũng như các thủ tục hành chính khác

• Tư vấn và cung cấp các thông tin về cấu trúc xã hội, hệ hống giúp đỡ và giáo dục của Đức

• Tư vấn và truyền động lực học tiếng Đức

• Tư vấn nâng cao kiến thức, kỹ năng – cụ thể như kỹ năng nuôi dạy trẻ không bạo lực, giao tiếp trong gia đình, tư vấn về sức khỏe, việc làm, v.v.

• Hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi sang nơi ở riêng và các thách thức liên quan

• Giải thích về quyền lợi cũng như nghĩa vụ công dân tại Đức

Chương trình tư vấn được tài trợ bởi quận Lichtenberg và dành cho người Việt ở các trung tâm lưu trú đã nêu trên địa bàn quận. Chúng tôi tư vấn riêng tư, bảo mật và miễn phí cho bạn về các chủ đề xã hội như: Quyền lợi người nhập cư tại Đức, các thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính công, pháp lý, sức khỏe, sinh đẻ, nuôi dạy con cái, v.v. hoặc kết nối bạn với các bộ phận chuyên ngành.

Bạn có thể đến với chúng tôi vào các khung giờ sau để được tư vấn:

Hàng tuần

Địa chỉ 

Thời gian

Phòng- /

Phụ trách tư vấn

 

Thứ 3

 

 

Bornitzer Str. 102

 

  10:00 – 15:00 giờ

 

 

Phiên dịch cho nữ hộ sinh  hàng tháng: 9:30 – 11:30 giờ 

tầng 2/

Phan Huy Thảo

 

Phòng hộ sinh/

Nguyễn Thị Xuân Phúc

 

Rhinstr. 125

10:00 – 15:00 giờ

 

Phiên dịch cho nữ hộ sinh: 12:00 – 14:00 giờ

Phòng 524

 

Phòng 501/

Nguyễn Anh Thư

 

Max-Brunnow-Str. 2-4

Phiên dịch cho nữ hộ sinh mỗi tháng hai lần theo lịch

15:00 – 17:00 giờ

 

Nguyễn Anh Thư

 

Thứ 4

Max-Brunnow-Str. 2-4

11:00 – 16:00  giờ

Phòng tư vấn/

Nguyễn Anh Thư

Wartenberger Str. 120

  Phiên dịch cho nữ hộ sinh: mỗi tháng một lần theo lịch

15:00 – 17:00 giờ

Nguyễn Thị Xuân Phúc

Thứ 5

Wartenberger Str. 120

11:00 – 14:00 giờ

 Nguyễn Thị Xuân Phúc

Phụ trách tư vấn:

Nguyễn Thị Xuân Phúc / Tel.: +49 1575 0987 101

Nguyễn Anh Thư / Tel.: +49 1520 1019065     

Phan, Huy Thao                                                             

E-Mail:                       horizont@reistrommel-ev.de

 

Gefördert durch das Bezirksamt Lichtenberg:

Bündnispartner*innen | Alpha-Bündnis Berlin Lichtenberg