COVID-19: Unterstützung durch Reistrommel e.V.

Corona-Pandemie und Möglichkeiten der Unterstützung und Solidarität

Die Corona-Pandemie hat viele Leben aus den gewohnten Bahnen geworfen. Geschäfte mussten schließen, Beratungsstellen können nicht wie gewohnt Klient*innen empfangen, Behörden wie die Einwanderungsbehörde, die Jobcenter, Ärzte etc. bieten veränderte Arbeits- und Verfahrensformen an. Jedoch werden täglich neue Entscheidungen zur Unterstützung der durch Corona entstehenden Notlagen getroffen.

Reistrommel e.V. gründete sich aufgrund der prekären Situation der ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen nach dem Mauerfall in den 90er Jahren, um alle Menschen unabhängig von Herkunft darin zu unterstützen, ein würdevolles Leben unter den Prinzipien von Toleranz, Offenheit und Vielfalt leben zu können.

Der Verein ist ein anerkannter und DQS-zertifizierter Bildungsträger, der die Integration durch Beratung, Betreuung, Sprachkurse, AZAV-Kurse, Kinder- und Jugendarbeit sowie verschiedener Projekte (finanziert durch Senatsverwaltung Berlin, Bezirk Marzahn/Hellersdorf, Aktion Mensch) fördert.

Nunmehr ist es besonders wichtig, alle Ratsuchenden weiterhin so gut wie möglich zu unterstützen und insbesondere auch über vorhandene Unterstützungsangebote zu informieren.

Deshalb möchten wir alle Ratsuchenden auf unsere professionellen und kostenlosen Beratungsangebote hinweisen:

Unsere Migrationsberatungsstelle steht Ihnen für telefonische Sprechstunden unter 0176/10158146 mittwochs und donnerstags in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung.

In der Telefonsprechstunde werden weitere individuelle Terminabsprachen getroffen. Derzeit wird ein Online-Beratungsangebot für Sie eingerichtet. Dieses Angebot steht Ihnen dann als App mbeon Messengerberatung zur Verfügung. Sobald der Zugang zur Mbeon-App steht, informieren wir Sie.

Wir unterstützen Sie bei sämtlichen Herausforderungen (insbesondere Anträge bei Behörden, Anträge für Selbständige auf Zuschüsse/Förderung, aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten, Gesundheit etc.)

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben melden Sie sich entweder telefonisch oder gern auch per E-Mail über: mbe@reistrommel-ev.de.

Zeitgleich möchten wir auf die Informationsinitiative der Berliner Senatsverwaltung über die Zuschüsse in der Coronakrise für Soloselbständige und Kleinunternehmer*innen mit Migrationsgeschichte hinweisen. Im Rahmen dieser Initiative beraten wir Sie in Vietnamesisch über Möglichkeiten der Soforthilfe und dem Antragsverfahren. Gern unterstützen wir Sie auch bei der Antragstellung. Diese Leistung ist ebenfalls KOSTENLOS!

Wenn Sie Unterstützung brauchen melden Sie sich bei uns per E-Mail unter: info@reistrommel-ev.de oder mbe@reistrommel-ev.de bzw. telefonisch unter: 0176/10158146.

Schauen Sie auch auf unsere Facebookseite „Reistrommel e.V.“ bzw. auf unsere Website unter www.reistrommel-ev.de.

Wir sind weiterhin für Sie da und lassen Sie nicht allein!

Ihr Reistrommel-Team


Đại dịch Corona và cơ hội để hỗ trợ và đoàn kết

Đại dịch Corona đã làm đảo lộn hết cuôc sống bình thường của nhiều người. Các cửa hàng đã phải đóng cửa, các văn phòng tư vấn không thể tiếp đón khách như mọi khi. Các cơ quan công sở như Sở di trú, Trung tâm tư vấn việc làm, các phòng khám bệnh v.v.. phải thay đổi giờ và cách thức làm việc. Không những thế các quyết định mới vẫn phải được bổ sung thường xuyên để hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại do Corona gây ra. 

Xuất phát từ tình hình bất ổn định sau khi bức tường sụp đổ vào những năm 90 của các lao động hợp đồng Việt Nam thời đó, Reistrommel e.V.  đã được thành lập để hỗ trợ mọi người bất kể nguồn gốc xuất xứ, giúp họ có một cuộc sống đúng nghĩa dựa trên nguyên tắc bao dung, cởi mở và đa dạng.

Hội là một tổ chức giáo dục được công nhận và có chứng nhận của DQS. Thông qua công việc tư vấn, chăm sóc giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên, các khóa học ngôn ngữ, khóa học hội nhập AZAV và nhiều dự án khác (được tài trợ của Thành phố Berlin, quận Marzahn/Hellersdorf và Aktion Mensch) hội đã có vai trò đáng kể trong việc hỗ trợ thúc đẩy hội nhập.

Điều quan trọng đặc biệt bây giờ là vẫn phải tiếp tục sự hỗ trợ tốt nhất như có thể cho những người cần tư vấn, và quan trọng hơn cả là thông báo  về các dịch vụ hỗ trợ hiện có.

Với lý do trên chúng tôi muốn hướng dẫn cho những người cần tư vấn đến nơi tư vấn chuyên nghiệp và miễn phí của chúng tôi.

Vào các ngày thứ Tư và thứ Năm trong tuần, từ 10 giờ đến 12 giờ, các bạn có thể gọi tới số điện thoại 176/10158146, văn phòng chúng tôi có dịch vụ tư vấn qua điện thoại để phục vụ các bạn. Trong giờ tư vấn điện thoại này các bạn có thể xin lịch hẹn tư vấn riêng.

Hiện nay dịch vụ tư vấn qua trực tuyến dưới dạng là một App mbeon tư vấn tin nhắn đang được chuẩn bị đưa vào phục vụ. Khi nào chính thức hoạt động, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời tới các bạn.

Chúng tôi hỗ trợ các bạn trong mọi vấn đề, đặc biệt là các đơn từ gửi cho các công sở, đơn xin tài trợ hoặc hỗ trợ cho những người tự kinh doanh, các vấn đề về luật cư trú và y tế v.v..

Nếu các bạn có vấn đề hoặc vướng mắc gì, xin vui lòng điện thoại hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ email: mbe@reistrommel-ev.de

Đồng thời chúng tôi xin lưu ý với các bạn về việcThượng viện Berlin đã có đề xuất hỗ trợ khẩn cấp trong cuộc khủng hoảng Corona cho các doanh nghiệp nhỏ và kinh doanh cá thểxuất xứ là người nhập cư. Trong khuôn khổ sáng kiến về đề xuất này chúng tôi có tư vấn bằng tiếng Việt về các khả năng được hỗ trợ khẩn cấp  và quy trình nộp đơn.  Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn về việc làm đơn. Các dịch vụ này đều MIỄN PHÍ!

Nếu các bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ: info@reistrommel-ev.de hoặc mbe@reistrommel-ev.de hoặc qua điện thoại số: 0176/10158146.

Xin mời các bạn hãy vào thăm trang Facebook của chúng tôi "Reistrommel e.V." hoặc trang mạng của chúng tôi tại:  www.reistrommel-ev.de

Chúng tôi tiếp tục ở bên cạnh các bạn và không để các bạn bị đơn độc!

Hội Trống cơm của các  bạn